hit the nail on the head

  1. (yerden göğe kadar haklı olmak, (fikir/söz/karar) isabetli/yerinde olmak, tam bilmek, tam isabet ettirmek.

    The solution he proposed hit the nail on the head: Önerdiği çözüm çok isabetli idi.
  2. taşı gediğine koymak, tam isabetli/yerinde söz söylemek, tam doğrusunu söylemek/yapmak.
  3. (bkz: hit ) (20).
tam üzerine basmak Verb