hold extreme views

  1. Verb aşırı görüşleri olmak