implement an obligation

  1. Verb bir yükümlülüğü yerine getirmek