in behalf of sb

  1. birinin adına (namına
birinin adına konuşmak Verb