in conclusion

  1. Adverb sonuç olarak
  2. netice olarak
işleri iyi sonuçlandırmak Verb
bir toplantıda takrir vermek Verb