in conclusion

işleri iyi sonuçlandırmak Fiil
bir toplantıda takrir vermek Fiil