in the bag

  1. çantada keklik, elde bir, gerçekleşeceği kesin/muhakkak, emin, garantili.
    His promotion is in the
    bag: Terfii kesinleşti.
    The sale of the house is in the bag.
    It's in the bag: Tamam! Kazandık.
çantada keklik olmak Verb
çantada keklik saymak Verb
çanta da keklik saymak Verb
garantili
bavulunu vestiyere bırakmak Verb
bagajını vestiyere bırakmak Verb