keep clear

  1. alarga
varda Maritime Traffic
alarga durmak (argo) Verb
bir şeyden uzak kalmak Verb