keep off

  1. Verb yaklaş(tır)mamak uzak kalmak/durmak/tutmak.
    Keep off the grass. Draw the curtain to keep the sun off.
  2. Verb vuku bulmamak.
    If the rain keeps off, we shall go out: Yağmur yağmazsa gezmeye gideceğiz.
  3. Verb yaklaştırmamak
  4. Verb uzağında durmak
bir konudan uzak durmak Verb
bir konudan uzak durmak Verb
bir konudan bahsetmemek Verb
bir konuda konuşmamak Verb
karışmamak, müdahale etmemek, dokunmamak, el sürmemek, ellememek, uzak durmak,
argo burnunu sokmamak.

The government should keep hands off in the internal affairs of other countries.
Verb
otomobili ile gitmemek Verb
otomobil ile gitmemek Verb
birini birşeyden korumak Verb
birini birşeyden uzak tutmak Verb
birşeyi uzak tutmak Verb
birşeyden kaçınmak Verb
birşeyden uzak durmak Verb
birşeyden korunmak Verb
birşeyi birşeyden korumak Verb
birşeyi birşeyden uzak tutmak Verb
elini çekmek Verb