kiskanc

jealous Adjective
yellow
envious Adjective
begrudging
emulous
green-eyed

Kıskanan, başkasının sâhip olduğu üstünlükten huzursuz ... çekemeyen, haset eden, hasut