kneel

  1. Intransitive Verb diz çökmek, diz üstü oturmak, diz büküp selamlamak.
    He knelt down to look for a coin he had dropped.
    Everyone knelt in prayer.
diz çökmek Verb
...in önünde diz çökmek Verb
diz çöktürmek Verb