1. Geçişsiz Fiil diz çökmek, diz üstü oturmak, diz büküp selamlamak.
    He knelt down to look for a coin he had dropped.
    Everyone knelt in prayer.
diz çökmek Fiil
...in önünde diz çökmek Fiil
diz çöktürmek Fiil