law of conservation of mass

  1. Noun, Physics kütlenin korunumu kanunu
  2. Noun özdek korunumu yasası, kütle sakımı kanunu.