lay by

  1. (a) saklamak, biriktirmek, ayırmak, tasarruf etmek, yığmak.
    He had managed to lay by some money for
    college. (b) (gemi) durmak, (c) ıskartaya çıkarmak, bir kenara atmak, (d) (mısır vb.) son ürünü ekmek.
yanaşık halde olmak Verb
tutuklamak, tevkif etmek, enselemek, yakalayıp hapsetmek.
dar kanallarda geçişi sağlamak için yapılmış gemi bağlama yerleri Noun
(yol) demiryolu içtinap durağı
park yeri
pek değer vermemek Verb
birini yakalayıp hapse atmak Verb
durak, araba durağı: yol/demiryolu kenarında arabaların bekleme yeri. Noun
dar nehir ve kanallarda gidiş gelişi engellemeden su taşıtlarının durup bekledikleri girinti, palamarla bağlama yeri. Noun, Maritime Traffic
(tarımda) son işlem, tarlayı son sürüp ekme işi. Noun
bir şeye pek çok (pek az) kıymet /önem vermek.