lay motion on the table

  1. Verb (US) önergeyi belirsiz ileri bir tarihe atmak
önergeyi belirsiz ileri bir tarihe atmak Verb