leave one's property to one's wife

  1. Verb malını karısına bırakmak