leg warmers

  1. Noun dizlik, dolak, dizlere ısıtmak için geçirilen giysi