light on

  1. Verb rastlamak
ayakları üstüne düşmek Verb
aydınlatmak, açıklamak, tavzih etmek, vuzuha kavuşturmak.
throw light on a subject: bir konuyu
aydınlatmak/açıklamak.
That throws a light on many things.
Can you throw any light on this question? Bu soruyu biraz açıklar mısınız?
to shed/cast a new light on a subject: bir konuya yeni bir vuzuh/açıklık kazandırmak.
aydınlatmak, ışık tutmak.
bu konuya ışık tutabilir misin
bir şey üzerinde kuşku uyandırmak Verb
bir şeye yeni bir ışık tutmak Verb
birşeyin anlaşılmasını sağlamak Verb
birşeyi aydınlatmak Verb
birşeyi açıklığa kavuşturmak Verb
bir şey üzerine kuvvetli ışık tutmak Verb
yolu farla aydınlatmak Verb
bir şeye ışık tutmak Verb
bir şeye ışık tutmak Verb
bir soruna yeni bir ışık tutmak Verb
bir konuya yeni ışık tutmak Verb
elektrik (ışık) ve yakıt tasarrufu yapmak Verb
ışığı açık tutmak Verb