local bank

  1. yerel banka
  2. mahalli banka
  3. yerel ptt
en yakın bir bankanın kullanılması