lock in the profit

  1. Verb kâr dağıtmamak
  2. Verb kazancı tahsil etmek