look back

  1. geçmişi/maziyi düşünmek.
  2. (a) anımsamak, hatırlamak, geçmişi anmak/düşünmek, (b) gerilemek, geri kalmak, ilerleyememek.
    Never
    look back! Daima ilerle! Asla geriye/geçmişe bakma!
hep ilerleme kaydetmek Verb
hep ilerlemek Verb
gittikçe daha başarılı olmak Verb
sürekli gelişme kaydetmek Verb