low tide

  1. Noun cezir, inik deniz.
  2. Noun suların en alçak olduğu zaman.
  3. Noun bir şeyin en düşük/alçak olduğu nokta.
    His spirits were at low tide .
ortalama su düşüklüğü