make a poor mouth

  1. Verb yoksulluğu bahane göstermek
  2. Verb yoksulluk bahanesi ileri sürmek