mean house

  1. kağşamış ev
  2. fakirhane
vasiyetinde kızına bir ev bırakmayı düşünmek Verb