mental defect

  1. zihin özürü
  2. akıl hastalığı
  3. akıl dengesizliği
  4. akıl zayıflığı