mind and memory

  1. (vasiyet düzenleme) aklı ve hafızası yerinde olma