misunderstand

  1. Verb yanlış anlamak, yanlış yorumlamak/tefsir etmek, yanlış mana vermek.
  2. Verb ters anlamak, ters mana vermek, (ne demek istediğini) anlamamak.
  3. Verb (ruhunu/kalbini/hislerini/maksadını vb.) anlamamak.