misunderstand

  1. Fiil yanlış anlamak, yanlış yorumlamak/tefsir etmek, yanlış mana vermek.
  2. Fiil ters anlamak, ters mana vermek, (ne demek istediğini) anlamamak.
  3. Fiil (ruhunu/kalbini/hislerini/maksadını vb.) anlamamak.