near at hand

  1. (a) yakın, el altında, yakın(ın)da, yöresinde, (b) yakın (gelecekte).
yakında olmak Verb
eli altında olmak Verb
yakın civara ziyaretlerde bulunmak Verb
bir şey eli altında olmak Verb