necessary measures

  1. Noun gerekli önlemler
  2. Noun gerekli tedbirler