new face

  1. yeni sima
  2. politikada
  3. yeni aday
işe yeni bir cephe kazandırmak Verb
işin şeklini değiştirmek, işe başka biçim/veçhe vermek.
işin şeklini değiştirmek Verb