north eastern

  1. kuzeydoğu ile ilgili
kuzeydoğu+, kuzeydoğudaki, kuzeydoğuda olan/ bulunan. Adjective
kuzeydoğudan, kuzeydoğu yönünden/cihetinden/istikametinden esen/gelen. Adjective