obsolete

  1. Adjective (artık) kullanılmayan, kullanılmaz, terkedilmiş.
    an obsolete weapon.
  2. Adjective eski, modası/hükmü geçmiş, hükümsüz, geçersiz, battal.
  3. Adjective (sözcük/deyim vb.) artık kullanılmayan, terkedilmiş, en az yüzyıldan beri kullanılmayan.
    an obsolete
    word. (bkz: archaic ) (2).
  4. Adjective, Biology gelişmemiş, az gelişmiş, dumura uğramış.
modası geçmek Verb
eskimek Verb
artık kullanılmayan deyim
yürürlükten kaldırılmış kanun
(US) tedavülden kaldırılacağı ilan edilip geçersiz kılınan değerli kâğıtlar Noun
artık okunmayan ders kitabı
terk edilmiş teori