1. Sıfat (artık) kullanılmayan, kullanılmaz, terkedilmiş.
    an obsolete weapon.
  2. Sıfat eski, modası/hükmü geçmiş, hükümsüz, geçersiz, battal.
  3. Sıfat (sözcük/deyim vb.) artık kullanılmayan, terkedilmiş, en az yüzyıldan beri kullanılmayan.
    an obsolete
    word. (bkz: archaic ) (2).
  4. Sıfat, Biyoloji gelişmemiş, az gelişmiş, dumura uğramış.
modası geçmek Fiil
eskimek Fiil
artık kullanılmayan deyim
yürürlükten kaldırılmış kanun
(US) tedavülden kaldırılacağı ilan edilip geçersiz kılınan değerli kâğıtlar İsim
artık okunmayan ders kitabı
terk edilmiş teori