oppose bill

  1. Verb bir önergeye karşı çıkmak
bir önergeye karşı çıkmak Verb
bir parlamentonun büyük çoğunluğunun bulunduğu bir toplantıda bir kanun tasarısına karşı çıkmak Verb