original aims of an association

  1. Noun bir derneğin baş amaçları