pass degree

  1. Noun (İngiliz üniversitelerinde) orta mezuniyet derecesi.
    poll, poll degree ile ayni anlama gelir.