pay a bill under protest

  1. Verb protesto edilmiş senedi ödemek
  2. Verb parasını geri isteyeceğini belirterek istemeden ödeme yapmak
ödemek zorunda olmadan