pay a bill under protest

  1. Fiil protesto edilmiş senedi ödemek
  2. Fiil parasını geri isteyeceğini belirterek istemeden ödeme yapmak
ödemek zorunda olmadan