peaceful application of atomic energy

  1. atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılması