personal contract

  1. taraflardan biri veya her ikisi tarafından şahsen ifası gereken edimleri içeren akit
  2. menkul eşya ile ilgili akit