pitch dark

  1. zindan gibi
zifirî karanlık, çok karanlık, göz gözü görmez.
The night was pitch-dark.
pitch-darkness: zifirî karanlık(lık). Adjective