post-dated check

  1. Noun, Banking vadeli çek
ileri tarihli çek