power of substitution

  1. bir vekilin başka bir vekil tayin etmek yetkisi