pre-war level

  1. savaş öncesi düzey
savaş öncesi düzey