prepaid

  1. ücreti önceden ödenmiş
  2. posta ücreti peşin ödenmiş
  3. pul yapıştırılmış
navlun ücreti ödenmiş
nakliye ücretleri satıcı tarafından ödenmiştir
liman ve benzeri masrafların navlunun içinde olduğunu belirten deyim
navlun peşin ödenmiştir
peşin navlun
(bilanço) geçici kalemler Noun
ön ödemeli kart Noun, Banking
ön ödemeli kart Noun, Banking
önceden ödenmiş masraf
(bilanço) önceden ödenmiş giderler (henüz teslim alınmamış mallar için yapılan harcamalar Noun
peşin ödenmiş giderler Noun
Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları Noun, Accounting
Peşin Ödenen Giderler ve Fonlar Noun, Accounting
Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları Noun, Accounting
Gelecek Aylara Ait Giderler Noun, Accounting
Gelecek Yıllara Ait Peşin Ödenen Giderler Noun, Accounting
peşinen ödenmiş navlun
(bilanço) önceden tahsil edilmiş gelir
Peşin Ödenen Gelir Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (-) Accounting
önceden ödenmiş sigorta
peşin ödenmiş faiz
pullanmış mektup
ücreti ödenmiş mektup
kontür (cep telefonunda)
kontör (cep telefonunda)
posta ücretsiz havale
önceden ödenen kira
önceden ödenmiş kira
iadeli posta
peşin vergi
peşin ödenmiş vergiler Noun
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Noun, Accounting
iadeli telgraf
cevabı ödenmiş telgraf
taşımanın taşıyacağı yerden değil de
uçak bileti için ödemenin başka bir yerden yapılmış olduğunu gösterir belge
(US) geçici aktif ve peşin ödenmiş masraflar Noun