1. ücreti önceden ödenmiş
  2. posta ücreti peşin ödenmiş
  3. pul yapıştırılmış
navlun ücreti ödenmiş
nakliye ücretleri satıcı tarafından ödenmiştir
liman ve benzeri masrafların navlunun içinde olduğunu belirten deyim
navlun peşin ödenmiştir
peşin navlun
(bilanço) geçici kalemler İsim
ön ödemeli kart İsim, Bankacılık
ön ödemeli kart İsim, Bankacılık
önceden ödenmiş masraf
(bilanço) önceden ödenmiş giderler (henüz teslim alınmamış mallar için yapılan harcamalar İsim
peşin ödenmiş giderler İsim
Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları İsim, Muhasebe
Peşin Ödenen Giderler ve Fonlar İsim, Muhasebe
Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları İsim, Muhasebe
Gelecek Aylara Ait Giderler İsim, Muhasebe
Gelecek Yıllara Ait Peşin Ödenen Giderler İsim, Muhasebe
peşinen ödenmiş navlun
Peşin Ödenen Gelir Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (-) Muhasebe
(bilanço) önceden tahsil edilmiş gelir
önceden ödenmiş sigorta
peşin ödenmiş faiz
pullanmış mektup
ücreti ödenmiş mektup
kontür (cep telefonunda)
kontör (cep telefonunda)
posta ücretsiz havale
önceden ödenen kira
önceden ödenmiş kira
iadeli posta
peşin vergi
peşin ödenmiş vergiler İsim
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar İsim, Muhasebe
iadeli telgraf
cevabı ödenmiş telgraf
taşımanın taşıyacağı yerden değil de
uçak bileti için ödemenin başka bir yerden yapılmış olduğunu gösterir belge
(US) geçici aktif ve peşin ödenmiş masraflar İsim