prepare one's lessons

  1. Verb derslerini hazırlamak
  2. Verb derslerine çalışmak