present a problem

  1. Verb sorun olmak
  2. Verb sorun teşkil etmek
  3. Verb sorun arz etmek