primary care

  1. Noun, Medicine-Health birinci basamak sağlık hizmeti
aile hekimliği Noun, Employment
sağlık ocağı Noun, Public Health